Bostadsrättsförening, samfällighet och ekonomisk förening:
Så ändrar du föreningens uppgifter

Ideell förening:
Som ideell föreningskund behöver vi få veta när ni ändrar:

  • Företrädare gentemot banken
  • Internetbanksanvändare
  • Kontaktuppgifter

Vi behöver få in ändringsblankett, protokoll och stadgar. Följ steg 1-3 för att ändra föreningens uppgifter.

För att din ändringsbegäran inte ska dra ut på tiden är det viktigt att du går igenom alla steg och kontrollerar att du skickar in allt enligt Checklistan i ändringsblanketten. Vid ofullständiga handlingar kan vi inte genomföra din ändringsbegäran.