Hoppa till textinnehållet

Hållbarhet

Father and teenage daughter on an excursion in the forest.

Hållbarhet för Laholms Sparbank är ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. Begreppen utgår från våra ledord omtanke, kvalité och relationer.

Här finns en naturlig koppling till sparbankernas ursprung, där sparsamhet – med såväl pengar som andra resurser – alltid varit ett bärande inslag.
 

Ekonomiskt – innebär bland annat att skapa förutsättningar och stödja ett gott företagsklimat, att främja en god hushållsekonomi bland våra kunder, såväl privat som företag och oavsett ålder.

Ekologiskt - innebär bland annat att medverka till att minimera påverkan på naturen och människors hälsa genom egna åtgärder och positiv inspiration för regionens aktörer.

Socialt - att ta ett samhällsansvar och låta vår vinst gå tillbaka till bygden. Det innebär att vara en god arbetsgivare för våra anställda och förvalta och vidareutveckla goda relationer med våra samarbetspartners inklusive kunder och leverantörer.

Vill du veta mer om hur Laholms Sparbank arbetar med hållbarhet?

Här kommer du att kunna läsa om policys och riktlinjer, om resultat och uppföljning, och om hur ansvarsfulla affärer är en så viktig del av vårt hållbarhetsarbete.