Hoppa till textinnehållet

Föreningsstödet

Laholms Sparbank satsar mer på föreningar, organisationer och samhällsnyttiga projekt än någon annan lokal aktör i Laholms kommun. Bakgrunden till detta finns i Sparbankernas ursprung och är en av våra absoluta grundbultar. Nämligen att låta bankens vinst bidra till en god samhällsutveckling lokalt. 

Den pågående pandemin har påverkat både hushåll, företag och kultur- och föreningsliv.
Kultur- och föreningslivet har påverkats genom inställda arrangemang och därmed minskade intäkter till sin verksamhet.

 

Som lokal sparbank har vi ambitionen att underlätta för våra kunder att ta sig igenom den här tiden. 

 

Laholms Sparbank värnar om en god samhällsutveckling med ett rikt kultur- och föreningsliv för invånarna i Laholms kommun och har därför inrättat ett Föreningsstöd på 500.000kr ur vilket kulturverksamheter och föreningar i Laholms kommun kan söka stöd för förlorade intäkter med koppling till pandemin.

 

Ansökningarna ska vara banken tillhanda senast den 30 september. 

Föreningslivet och våra satsningar

Se och hör hur vi på Laholms Sparbank går tillväga med att stötta Laholms kultur- och föreningsliv.