Hoppa till textinnehållet

Föreningsstödet

Med anledning av de konsekvenser vi sett och ser i samband med pandemin, gör vi en extra avsättning till särskilda stödåtgärder – Föreningsstödet.

 

Mellan den 13 augusti och den 30 september har föreningar eller ideella sammanslutningar möjlighet att ansöka om ett ekonomiskt stöd till sin verksamhet. 

 

 

Kriterier

  • Föreningsstödet ska stötta föreningar eller ideella sammanslutningar som fått intäktsbortfall eller utökade kostnader för inställda arrangemang som skulle ha skett i närtid.
  • Konsekvenserna påverkar föreningen eller den ideella sammanslutningen att bedriva fortsatt verksamhet.
  • Ansökan ska innehålla beskrivning av och syfte med verksamheten samt den situation som föreningen eller den ideella sammanslutningen nu befinner sig i och om man fått bidrag från annat håll, och i så fall vilken summa. Vi kommer bl.a. ta hänsyn till bidrag som lämnats från Riksförbundet, Laholms kommun m.fl.
  • Föreningsstödet kan också ges till de föreningar eller ideella sammanslutningar som har ställt/ställer om sin aktivitet för att säkerställa fortsatt verksamhet och som bedöms ha väsentlig betydelse för samhällsutvecklingen inom bankens verksamhetsområde.

 

Ansökningstid:

2020-08-13 – 2020-09-30