Hoppa till textinnehållet

Miljöstödet

Laholms Sparbank och Laholms Sparbanks utvecklingsstiftelse avsätter tillsammans 500.000kr till stöd för miljösatsningar inom föreningslivet

Vi värnar om en god miljö för nuvarande och kommande generationer och har därför beslutat bidra med 500.000kr för att möjliggöra fler miljösatsningar inom föreningslivet i Laholms kommun än vad som annars skulle vara möjligt.

 

Bidrag lämnas på upp till 50% av miljöinvesteringen, dock max 50.000kr och kan t.ex. vara:
 

  • Robotgräsklippare för att ersätta motorgräsklippare
  • Nyinstallation av värmepump/bergvärme
  • Installation av solceller
     

Laholms Sparbank erbjuder lån till resterande del av investeringen på förmånliga villkor (f.n.1,90%). Amorteringstiden varierar beroende på ändamålet. Vi förbehåller oss sedvanlig kreditprövning.

 

Ansökningarna ska vara banken tillhanda senast den 15 september.