Föreningar inom Laholms kommun som till exempel bedriver verksamhet med inriktning mot barn och ungdomar eller kulturverksamhet och skolklasser är välkomna att söka bidrag ur Sparbanksmiljonen. Även organisationer med projekt som syftar till att främja näringslivets utveckling i Laholms kommun kan komma ifråga.

Ansökan om bidrag skall gälla ett specialprojekt för en begränsad tidsperiod och påverkar inte vår ordinarie sponsring. Ansökningarna bedöms av en panel i bankens ledning och kan inte överklagas.
 

Två söktillfällen

Första söktillfället gick ut i december 2018, och det andra 30 april. Vi kommer att publicera projekten löpande under året och du kommer kunna läsa om det i press, Facebook, Instagram och på vår hemsida.