Att starta företag börjar ofta med en idé om något du vill skapa, ett problem du hittat en lösning på, eller kanske något du vill förbättra. Affärsplanen är det dokument som fördjupar din idé, förtydligar vägen framåt och klargör vilka mål som ska nås. Det är också det dokument som förklarar din företagsidé för andra och får dem med på tåget, om det så gäller investerare, banker, framtida medarbetare eller leverantörer.

Frida Svensson Söderlind, som är ansvarig för Growth & Startup på Swedbank menar att det finns mycket att vinna på att få en affärsplan på pränt.

”Genom att skriva en affärsplan lär du känna din idé mer på djupet, du hittar kanske svagheter och nya möjligheter, och har ett styrdokument som hjälp på färden”, säger Frida Svensson Söderlind.

Så vad ska då affärsplanen innehålla?

Frida Svensson Söderlind lyfter sju punkter, och rekommenderar alla som gör en affärsplan att göra ordentligt bakgrundsarbete och ta med in i planen.

”Gör din hemläxa och så mycket research du bara kan om din marknad, dina kunder, konkurrenter, hot och möjligheter. Allt för att göra din affärsplan så realistisk och trovärdig som möjligt”, säger Frida Svensson Söderlind.