Från den 1:a april 2019 gäller en ny lag som innebär att:

  • Upphandlande myndigheter och enheter är skyldiga att ta emot och behandla fakturor som överensstämmer med den europeiska standarden för e-fakturering.
  • Fakturor från en leverantör till en upphandlande myndighet eller offentlig aktör ska vara elektroniska och överensstämma med den nya standarden för e-fakturering, om inte annat avtalats. Parterna kan alltså komma överens om att en annan e-faktura standard kan användas, tex Svefaktura eller BGC Invoice.
  • Kraven gäller ej retroaktivt för befintliga pågående faktureringsflöden.

Syftet med lagen är övergång till elektroniska flöden, vilket gör att pappersfakturor och PDF inte kommer att vara tillåtna. Lagen omfattar alla inköp som görs efter 1 april 2019.

Vår e-faktura tjänst stödjer den nya europeiska standarden och det svenska lagkravet.

  • Enligt det som rekommenderas av Digitaliseringsmyndigheten (DIGG)och SKL, dvs filformatet Peppol Bis3 Billing samt även andra fakturafilformat som uppfyller lagkravet.
  • Tjänsten är ansluten till det europeiska Peppol nätverket, vilket gör att våra kunder som så önskar kan ansluta sig för att ta emot eller skicka via nätverket.

Du som har vår e-fakturatjänst behöver säkerställa att era egna affärssystem klarar den nya standarden. Kontakta därför er systemleverantör för att säkerställa detta.

Har du ytterligare frågor, kontakta ditt bankkontor eller kundcenter.