I de fall du eller det företag som du representerar är bokföringsskyldigt ansvarar den bokföringsskyldige ensam för att den elektroniska fakturan hanteras i enlighet med reglerna i bokföringslagen.

Banken presenterar en elektronisk faktura i html-format och den finns lagrad i internetbanken i upp till 18 månader. Du har också möjlighet att få fakturan i pdf-format. Lagringen i internetbanken uppfyller inte bokföringslagens krav på bevarande av räkenskapsinformation. Du bör därför spara den elektroniska fakturan i företagets eget informationssystem.

Bokföringsnämnden har givit ut vägledning om räkenskapsinformation och dess arkivering. Om du är osäker på hur du ska hantera elektroniska fakturor bör du konsultera revisor.