Huvudkontor

Tre Kronor Försäkring
106 60 Stockholm
08-617 99 00

Till Tre Kronors webbsida

Anmäl skada

Om du drabbats av en skada kan du göra din skadeanmälan på nedan telefonnummer.

Skada inom Sverige

Telefon 0771-23 33 33, öppet vardagar 08-17.

Vid akuta skador, dygnet runt: 0771-57 16 00.

Skada utomlands

Vid skada utomlands, dygnet runt:

SOS International +45 70 10 50 50

Motorskador

Tre Kronor Försäkring
Box 53300
400 16 Göteborg

Personskador

Tre Kronor Försäkring
106 60 Stockholm

Bygg- och sakskador

Tre Kronor Försäkring
Box 24
701 40 Örebro

Kundombudsmannen

Tre Kronor Försäkrings Kundombudsman
106 60 Stockholm

Omprövning av ett skadeärende

Tre Kronor Kundombudsman omprövar slutliga beslut i skade- och försäkringsärenden.

Vardagar 09:00 - 10:00
Telefon 020-65 52 53