Teckningsregler

För att få teckna Trygga sjukförsäkring lång krävs att du:

  • har tecknat Trygga sjukförsäkring kort i Swedbank Försäkrings Trygga-koncept
  • är kontohavare i Swedbank eller en Sparbank
  • har fyllt 18 år men inte 60 år
  • uppfyller kraven i vår hälsoprövning
  • är folkbokförd och bosatt i Sverige sedan minst två år
  • är inskriven i svensk Försäkringskassa.

Begränsningar

Det finns vissa begränsningar i Trygga sjukförsäkring lång.

  • Försäkringen gäller inte vid sjukskrivning för sjukdomar som funnits före tecknandet.
  • Det finns även vissa sjukdomar och besvär som försäkringen inte gäller för.
  • Försäkringen har också begränsningar för riskfylld verksamhet samt vid vistelse i krigsdrabbade länder.

Läs mer om begränsningar i villkor och förköpsinformation för Trygga sjukförsäkring lång.