SPAX Nu är Swedbanks namn på placeringar med återbetalningsskydd, en produktgrupp som kombinerar trygghet vid nedgång med möjlighet vid uppgång. Du har potential till avkastning samtidigt som du kan känna dig trygg även om den underliggande marknaden skulle vika. Detta eftersom Swedbank förbinder sig att betala tillbaka minst nominellt belopp, reducerat med förvaltningsavgiften, på återbetalningsdagen. En placering i SPAX Nu innebär på så sätt ett begränsat risktagande.

SPAX Nu tecknas till nominellt belopp (kurs 100 procent av nominellt belopp) för BAS-alternativet, eller till överkurs (till exempel kurs 107 procent av nominellt belopp) för MAX-alternativet.

Avkastningen beräknas på nominellt belopp och beror dels på underliggande marknads utveckling exklusive utdelningar och dels på deltagandegraden som uttrycker hur stor del av kursuppgången du har rätt till. Utvecklas den aktuella marknaden gynnsamt tar du del av tillväxten. Om inte får du ändå tillbaka det nominella beloppet, reducerat med förvaltningsavgiften som är maximalt 1,05 procent per år, på återbetalningsdagen. Återbetalningsskyddet gäller på förfallodagen och ger tillbaka det nominella beloppet minus förvaltningsavgift. Om investeringen har en överkurs täcks inte den delen av återbetalningsskyddet.

BAS-alternativet passar den försiktiga investeraren och kan vara ett alternativ till kontosparande då risknivån är låg men med möjlighet till högre avkastning. MAX-alternativet passar den som är villig att ta en begränsad risk och vill minska risken i aktieportföljen utan att ge avkall på avkastningsmöjligheten.

Placeringen har vanligen en löptid på två till sex år och ett teckningsbelopp från 10 000 kronor. Observera att detta är en allmän information om SPAX Nu, villkoren för en specifik SPAX Nu hittar du i respektive produktblad.