Om företaget handlar med finansiella instrument, exempelvis aktier, obligationer, ETF, FX Forwards eller FX Swaps, behöver ni en LEI-kod. Däremot behövs inte LEI för lån, fonder, valutaväxlingar (avista/spot) och pantbrev.

Förstärkt krav den 1 november 2017

För enskilda firmor som omsätter över tre miljoner kronor och juridiska personer som handlar med derivat, som till exempel FX Forward, FX Swap, IRS, Futures, Options, infördes ett krav på LEI-kod redan den 1 november 2017, enligt regelverket. EMIR (European Markets Infrastructure Regulation).

Utökat krav den 3 januari 2018

Juridiska personer som handlar med finansiella instrument som till exempel aktier obligationer, ETF, ADR, GDR behöver också en LEI-kod för att fortsätta handel, enligt EU-regleringen MiFIR/MiFID2 (Markets in Financial Instruments Regulation and Directive).

Uppdaterade krav från den 1 juli 2023

Enligt Finansinspektionen behöver alla juridiska personer som handlar i kapitalförsäkringar identifieras med LEI från den 1 juli 2023. Det innebär att en juridisk person som har en kapitalförsäkring måste skaffa en egen LEI-kod för att kunna handla med finansiella instrument via sin kapitalförsäkringsdepå. För handel med fonder behövs som tidigare inte LEI.

Tidigare har juridiska personer som enbart handlar i kapitalförsäkring varit undantagna kravet på LEI.

Vem behöver inte LEI?

  • Privatpersoner.
  • Enskilda firmor som har en årlig omsättning under tre miljoner kronor (förutom de som handlar med derivat).
  • Företag som enbart handlar FX-terminer med syfte att underlätta för betalning för varor och tjänster.