Meny

Hållbarhet och hållbar utveckling - så bidrar vi

On a bench outside at winter.

Vi jobbar för en hållbar utveckling genom att främja social, etisk, miljömässig och ekonomisk hållbarhet. Social genom att engagera oss i samhället. Etisk och miljömässig genom att erbjuda tjänster och produkter som gör gott för människor och miljön. Ekonomisk genom att hjälpa dig till en bättre ekonomi. Det ska vara lätt för dig att fatta bra beslut.

Hållbarhet för Laholms Sparbank är ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. Begreppen utgår från våra ledord omtanke, kvalité och relationer.

Här finns en naturlig koppling till sparbankernas ursprung, där sparsamhet – med såväl pengar som andra resurser – alltid varit ett bärande inslag.

Ekonomiskt – innebär bland annat att skapa förutsättningar och stödja ett gott företagsklimat, att främja en god hushållsekonomi bland våra kunder, såväl privat som företag och oavsett ålder.

Ekologiskt - innebär bland annat att medverka till att minimera påverkan på naturen och människors hälsa genom egna åtgärder och positiv inspiration för regionens aktörer.

Socialt - att ta ett samhällsansvar och låta vår vinst gå tillbaka till bygden. Det innebär att vara en god arbetsgivare för våra anställda och förvalta och vidareutveckla goda relationer med våra samarbetspartners inklusive kunder och leverantörer.

Vill du veta mer om hur Laholms Sparbank arbetar med hållbarhet?

Här kommer du att kunna läsa om policys och riktlinjer, om resultat och uppföljning, och om hur ansvarsfulla affärer är en så viktig del av vårt hållbarhetsarbete.

Gröna eklöv

Bankens Miljöarbete