Hoppa till textinnehållet

Hej, vi hjälper dig gärna!

Välkommen att skriva din fråga nedan för att snabbt få svar på vanliga frågor. 

Ställ din fråga här

Styrelsens ledamöter

Laholms Sparbanks styrelse består av personer som bor inom sparbankens verksamhetsområde. Styrelsens uppdrag är att besluta om sparbankens verksamhet.

 1. Styrelsens ordförande

  Ingemo Johansson, f -59, Hasslöv, är lantbrukare med mjölkproduktion. Hon har bland annat varit ordförande för LRF Halland samt varit styrelseledamot i LRF Försäkring Liv samt skadebolag.

 2. Styrelsens vice ordförande

  Staffan Påhlsson, f -52, Laholm, äger och förvaltar fastigheter i S. Påhlsson Fastigheter AB. Han var koncernchef för Bravida 2012-2014 och har dessförinnan haft olika chefsbefattningar inom BPA/Bravida-koncernen. Han har styrelseuppdrag i ONE Nordic och är styrelseledamot i Bravida Holding AB.
   

 3. Styrelseledamot

  Lars-Göran Persson, VD, f – 58, Laholm, är civilekonom och sparbankens VD sedan 2000. Han har varit VD för Högsby Sparbank 96-99 samt haft olika chefsbefattningar inom banksektorn sedan 1987.

 4. Styrelseledamot

  Erling Cronqvist, f – 58, Kåphult, är kommunråd i Laholms kommun samt ordförande i kommunstyrelsen. Han är ordförande i Dina Försäkringar AB, styrelseledamot i Dina Försäkringar Kattegatt samt ordförande i Laholmsortens Företagshälsovårdscentral AB. Han har tidigare drivit lantbruk med mjölkproduktion.

 5. Styrelseledamot

  Charles Bengtsson, f -52, Mellbystrand, är ledamot i Entreprenörskapsrådet Offensiva Laholm. Han har mer än 30 års bankerfarenhet, varav 18 år i olika chefsbefattningar.

 6. Styrelseledamot

  Ingmarie Müller-Uri, f – 61, Mellbystrand, är styrelseledamot i Skottorps Säteri AB samt Skottorps Mejeri AB. Hon är civilingenjör och har 25 års erfarenhet inom livsmedelsbranschen. Hon har bland annat varit mejerichef för Arla Dingle, marknadsdirektör för Arla Ost samt drivit Skottorps Säteri AB och Skottorps Mejeri AB.

 7. Styrelseledamot

  Erik Hantoft, f – 62, Skummeslövsstrand, är civilekonom. Han har arbetat i olika chefsbefattningar sedan 1985, bland annat som VD för Modul-System Gruppen, Ballingslöv AB, Kemetyl Group, Lahega Kemi och Clemondo Group.

 8. Styrelseledamot

  Gert-Ove Olsson, f – 52, Laholm, har mer än 35 års erfarenhet inom banksektorn, varav 30 år på olika chefsbefattningar. Han har bland annat varit Bankchef för Föreningsbanken i Laholm, regionchef för Föreningsbanken i Halland och ingått i Föreningsbanken AB:s koncernledning samt varit Företagschef för Swedbank Halmstad.

 9. Styrelseledamot

  Dan Olsson, f – 66, Skummeslövsstrand, är civilekonom och personalrepresentant i sparbankens styrelse. Han har 25 års erfarenhet av bankarbete, bland annat som företagsrådgivare.

 10. Styrelseledamot

  Johan Hansson, f – 79, Harplinge, är personalrepresentant i sparbankens styrelse. Han har 5 års erfarenhet inom banksektorn och är licensierad företagsrådgivare.