1 - När grundandes Laholms Sparbank och var öppnades första kontoret?
Svar: 2, 1857 kontoret öppnades i Laholm

2 – Vilken muskel arbetar hårdast under 1 dygn?
Svar: 1, muskeln kring ögats lins

3)- Vad är reporänta?
Svar 1, Reporänta är den ränta som bankerna kan låna eller placera till i riksbanken på 7 dagar

4) - Hur många standard glas (1 glas öl, 1 glas vin eller 4 cm starksprit) klassas som riskbruk för män respektive kvinnor enligt socialstyrelsen?
Svar X, 14 glas för män och 9 för kvinnor

5) Hur många miljoner har Laholms Sparbank gett ut i sponsring fram till 2017?
Svar 2, 15,3 miljoner

6) Hur stor yta har tunntarmen?
Svar 2, 30 kvadratmeter

7)Var har Laholms Sparbanks sina 4 kontor?
Svar X, Laholm, Knäred, Våxtorp och Skummeslöv

8) Hur stor är ett andetag för en vuxen?
Svar X, 05 liter

9) Vad heter den myndighet som kontrollerar banker och andra finansiella institut?
Svar 2, Finansinspektionen

10) Hur många liter filtreras genom njurarna hos en vuxen under 1 dygn innan det till slut bildas 1-2 liter urin?
Svar 2, 180 liter

11) Hur mycket energi sparas om man återvinner aluminium jämfört med att producera nytt?
Svar 1, 95%

12)Hur många petburkar och flaskor pantade Laholms kommuns invånare per person under 2018?
Svar 2, 166 stycken per person.

Svar skiljefråga vuxen: Hur mycket pengar finns i sparbössan? 728:-