Hoppa till huvudinnehåll

Logotyp och länkning

Länkning till Laholms Sparbank.se

Länkning till Laholms Sparbank.se endast får göras från webbplatser som inte kränker annan parts rätt, uppfattas som omoraliska, stötande, kränkande, rasistiska, våldsamma eller på annat sätt opassande, strider mot lag, förordning eller annan myndighets anvisning.

  • När du länkar till Laholms Sparbank.se vill vi gärna att namnet Laholms Sparbank ingår i länknamnet, till exempel "Laholms Sparbank", "Till Laholms Sparbanks webbplats", "Läs mer om Laholms Sparbanks bolån" eller motsvarande.
  • Länkningen ska placeras så att det tydligt framgår att Laholms Sparbank inte är avsändare av innehållet på de sidor som länkar till Laholms Sparbank.

Hantering av vår logotyp

Vår logotyp består av ett ordmärke och en symbol. Den finns i två varianter:

  1. Primär: Positiv med orange ordmärke
  2. Sekundär: Negativ med vitt ordmärke – används endast när vår primära logotyp inte fungerar på grund av dålig kontrast

Använd alltid vår primära logotyp i första hand

Placera logotypen

Se alltid till att det finns luft runt logotypen så att den inte kommer för nära andra objekt eller upplevs inträngd. Om ytan är begränsad, är tumregeln att frizonen runt logotypen ska vara minst halva höjden av symbolen. Vår logotyp placeras i första hand mot en vit bakgrund.

Vår gemensamma logotyp för Swedbank och Sparbankerna

I första hand ska alltid rätt logotyp användas. När det inte är möjligt kan vår gemensamma logotyp, ”Symbolen” utan ”Since 1820”, användas.

Gemensamma logotypen för Swedbank och Sparbankerna

Se alltid till att det finns luft runt logotypen så att den inte kommer för nära andra objekt. Om ytan är begränsad, är tumregeln att frizonen ska vara minst halva höjden av symbolen.

Illustration på rekommenderat utrymme runt logotypen

När du ska hänvisa till Swedbank och Sparbankerna i text, skrivs ”Sparbankerna” med versalt ”S”.

Placera aldrig text i närheten av symbolen så att det kan uppfattas som en del av logotypen.

Behov att placera flera logotyper tillsammans?

Om flera logotyper presenteras i anslutning till varandra, ska storleken vara så att den upplevs lika stor som övriga, exempelvis för betalnings- eller finansieringsalternativ.

Kontakt

För frågor om hur du använder vår logotyp, godkännande eller få tillgång till Brand Manager, kontakta:
.

Byrå och samarbetspartners

Jobbar du för en av våra byråer och behöver tillgång till våra riktlinjer och designelement. Kontakta oss för inloggning till vår ”Brand Manager”.

Ladda ner vår logotyp

Vår logotyp finns tillgänglig i olika filformat: svg, ai, pdf och png.

Swedbanks logotyp (zip)
Swedbank och Sparbankernas gemensamma logotyp (zip)