Integrationen innebär att du skapar betaluppdrag i ditt program för programleverantören. Sedan skickas det automatiskt till banken där du godkänner betalningsuppdraget i din internetbank. När betalningen blivit utförd skickas återrapporteringen automatiskt till programleverantören vilket underlättar din avstämning.

Om du får inbetalningar via Bankgironummer kommer även dessa att skickas automatiskt till programleverantören. Banken skickar även ett kontoutdrag en gång per dygn för de konton du valt att ansluta till tjänsten.

Det är möjligt att få integration med följande programleverantörer: