Skip to content

Betala - lösningar för smidiga betalningar

Man sitting in linen shop - small business

Betalningar ska vara enkla att genomföra och ske i rätt tid. Vi har lösningar för både svenska och internationella leverantörs- och utbetalningar, antingen via fil eller internetbank.

Betala leverantörer

Betala löner

  • Via löneprogram

    Tjänsten för löneutbetalningar är flexibel och passar både små och stora företag. Välj bland olika funktioner som både minskar kostnaderna och förenklar företagets lönehantering.

    Lön via banken
  • Via internet

    Med bankens tjänst e-lönelista i internetbanken kan löneutbetalningarna anpassas efter ditt företags behov. E-lönelistan vänder sig därigenom till alla företag. Du kan på ett enkelt sätt betala ut lön, förskott, traktamente, reseersättning och ersättningar till företagets anställda.

    e-lönelista

Betala med kort - företagskort