På Stensta gård bedrivs jord- och skogsbruk, jakt samt uthyrning av hus. Magnus och Berit har valt att driva verksamheten vid sidan av sina ordinarie arbeten.

– Vi har bott på gården sedan 1985 och förvaltar totalt 120 hektar skog. Sedan vi tog över har vi haft ambitionen att öka kvaliteten i skogsbruket genom att satsa långsiktigt och förvalta skogen för kommande generationer. Vi har bland annat gått en Skogsägarskola, säger Magnus Söderström, som fått mycket hjälp av sin rådgivare på Roslagens Sparbank.

– Eftersom vår rådgivare har en gedigen kompetens kring såväl skogsbruk som ekonomi så hjälper han oss både med ekonomiska och mer skogsrelaterade frågor. Det känns bra att ha tillgång till en duktig rådgivare, inte minst när det är dags att fatta beslut som påverkar vårt långsiktiga skogsägande, säger Magnus Söderström.