Mer än hälften av Sveriges skogsägare upplever att lönsamheten är tillfredställande eller mycket god. Även skogsindustribolagen rapporterar om förbättrad lönsamhet och ökad försäljning. Det visar Skogsbarometern från LRF Konsult, Swedbank och Sparbankerna. Ta del av hela rapporten och se filmen där Ulf Möller, segmentsansvarig Skog och Lantbruk, Swedbank och sparbankerna samt Jimmy Larsson, segmentschef Skog och Lantbruk, LRF Konsult, ger sin analys av rapporten.

Skogsbarometern

Pressmeddelandet