Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
App, internetbank och BankID
Händelser i livet

Därför ställer vi frågor – kundkännedom

 • För att få god kännedom om dig som kund och dina bankaffärer.
 • Förstå syftet med vår affärsrelation och de transaktioner du vill utföra.
 • Säkerställa att informationen som vi har om dig är aktuell.
Happy man showing mobile phone to friend

Har du undrat över varför vi ställer frågor till dig? Det är Lagen om penningtvätt som ställer krav på det. Svaren hjälper oss att bedöma risken för att utnyttjas för penningtvätt och terrorismfinansiering. Med en god kundkännedom kan vi bidra till att minska problemen.

Frågor för kundkännedom – så fungerar det

 • Vad frågar vi om?

  Nedan är exempel på frågor som vi ställer till dig utifrån Lagen om penningtvätt:

  - Hur mycket pengar du planerar att sätta in på dina konton hos oss

  - Hur mycket pengar du planerar att skicka till konton utomlands

  - I vilket land du har din skattehemvist

  Alla våra kunder får frågorna. Svaren behandlas konfidentiellt och omfattas av banksekretessen.

 • Var ställer vi frågorna?

  Ett sätt att få in aktuell information om dig, och andra kunder, är att vi ställer frågor i internetbanken och appen. Där får du en uppmaning att svara på frågorna direkt vid inloggning.

  Ett annat sätt är att vi ställer frågor via brev. Detta innehåller ett frågeformulär som du fyller i och skickar tillbaka till oss i svarskuvertet.

 • När ställer vi frågorna?

  Vi behöver ställa frågor till dig när du ska bli ny kund hos oss och ibland när du ska utföra vissa typer av bankärenden.

 • Vad händer om du inte svarar?

  Om vi inte får in den informationen vi frågar efter behöver vi agera på detta. Det till exempel innebära att ditt konto eller banktjänster spärras. Om vi inte kan få kontakt med dig för att följa upp vår affärsrelation kan uppsägning av konto med tillhörande tjänster bli aktuellt.

  Om du fått frågorna i internetbanken eller appen, och inte svarar efter tre inloggningar eller inom sex veckor, kommer de att låsas. När frågorna är besvarade kan du använda internetbanken och appen som vanligt igen. Det tar bara några minuter att svara.  

Lagen om penningtvätt

Vad är syftet med Lagen om penningtvätt och vilka krav ställer den på kundkännedom?

Syftet med penningtvättslagen är att förhindra att banker och andra finansiella aktörer utnyttjas för att tvätta pengar som till exempel kommer från brott eller för att finansiera terrorism.

Lagen ställer krav på att vi banker, och andra finansiella bolag, ska ha en god kunskap om våra kunders ekonomi och affärsrelationen med kunden. Vi som bank har också skyldighet att löpande följa upp att informationen vi har är aktuell. Därför ställer vi frågor när du besöker ett bankkontor, per brev eller i internetbanken och appen.

Information om FATCA och Politiskt utsatt ställning (PEP)

FATCA för skattskyldiga i USA

Är du skattskyldig i USA? Från 1 juli 2014 frågar Laholms Sparbank, och alla andra banker och finansiella institut i Sverige, nya kunder om de är skattskyldiga i USA.

Person i politiskt utsatt ställning (PEP)

Av säkerhetsskäl behöver vi veta om du är, eller har varit, en person i politiskt utsatt ställning (PEP) eller om du är familjemedlem eller medarbetare till en sådan person.

Frågor för kundkännedom - mer information och hjälp

Bankföreningen

Vill du veta mer? Ta del av Bankföreningens information om varför vi banker måste ställa frågor till dig som kund.

Frågor till företag

Läs mer om varför vi ställer frågor till företag och ta del av några exempel på frågor.