Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
App, internetbank och BankID
Händelser i livet

Avbetalning eller leasing. Vad ska man välja och hos vem?

A tractor out in the field

Ska du skaffa nya maskiner, datorer eller annan utrustning gör du klokt i att jämföra såväl finansieringsformer som finansiärer.

– Lägg lite extra omsorg på dina investeringsbeslut nu när räntorna stiger och det finns goda skäl att vara extra rädd om likviditeten, säger Robert Sandh, produktspecialist på Swedbank.

Här reder han ut vad som skiljer avbetalning från leasing och varför det är viktigt att förstå olikheterna.

– Båda finansieringsformerna har den stora fördelen att du kan skaffa inventarier utan att belasta likviditeten i bolaget. Hos oss kan du får hjälp att finansiera både nya och begagnade objekt, som har ett värde på mer än 100 000 kronor. Vilken finansieringsform du ska välja beror på vad som är viktigt för dig. I kronor och ören skiljer det oftast inte särskilt mycket, men det finns andra konsekvenser som det är bra att ha koll på när man väljer väg, säger Robert Sandh.

Om ägandet

Avbetalning: Ditt företag äger objektet, men eftersom det utgör säkerhet för lånet har banken återtaganderätt tills krediten är fullt betald.
Leasing: Objektet ägs av oss och vi hyr ut det till ditt företag.

Om kontantinsats

Det vanligaste är att kunden går in med en kontantinsats på runt 20 procent, oavsett om det gäller avbetalning eller leasing. Men kontantinsats är inte alltid ett absolut krav.

Om betalningar och ränta

Avbetalning: Krediten betalas med rak amortering, vilket betyder att avgiften sjunker vartefter skulden minskar. Räntan är rörlig och kan justeras under avtalstiden.
Leasing: Leasingavgiftens storlek beror på anskaffningsvärdet, löptiden, restvärdet och en ränta, som är rörlig och kan justeras under avtalstiden. Avgiften är jämnt fördelad över avtalstiden – du betalar lika mycket första som sista månaden av avtalet (om inte räntan justeras under tiden).

Om vad som händer i bokföringen

Avbetalning: Du bokför objektet som en tillgång och den återstående betalningen som en skuld i balansräkningen. Objektet skrivs av enligt avskrivningsreglerna och du kan, inom ramen för vad som är god redovisningssed, använda avskrivningarna för att balansera företagets resultat. Räntekostnaden är avdragsgill.
Leasing: Objektet påverkar inte företagets balansräkning. Leasingavgiften i sin helhet dras av som kostnad i resultaträkningen.

Om momsen

Avbetalning: Du kan i normala fall få kredit på hela köpeskillingen inklusive moms och göra fullt momsavdrag för objektet, med avbetalningskontraktet som underlag.
Det gäller inte om objektet är en personbil eller lätt lastbil som omfattas av momsförbudet. Då är ingen del av momsen avdragsgill. Är du osäker vad som gäller för fordonet du ska köpa, prata med leverantören.
Leasing: Leasingavgiften beräknas på inköpspriset exklusive moms. På leasingavgiften tillkommer moms som är avdragsgill, såvida objektet inte är en personbil eller lätt lastbil. Då får du normalt lyfta halva momsen. Är du osäker vad som gäller för fordonet du ska leasa, prata med leverantören.

Tips! Ska du finansiera personbilar eller lätta lastbilar som omfattas av momsförbudet, är leasing i normala fall att föredra framför avbetalning, eftersom du får dra av halva momsen på leasingavgiften.

Om att avbryt eller förändra upplägget

Avbetalning: Du kan när du vill lösa avtalet genom att betala hela den kvarvarande skulden. Du kan också öka amorteringstakten om du vill. Vi kan lägga upp en flexibel betalningsplan som redan från start tar hänsyn till säsongsvariationer i din verksamhet.
Leasing: Det är förknippat med kostnader att avbryta/förändra leasingavtalet under avtalstiden.

Vad händer när avtalstiden har löpt ut?

Avbetalning: Objektet är fullt betalt och bankens återtaganderätt upphör.
Leasing: När leasingavtalet löpt ut kan du välja att förlänga avtalet, själv köpa objektet till det i förväg fastställda restvärdet eller hitta en annan köpare som köper objektet till restvärdet.

– Prata med oss nästa gång du ska köpa maskiner eller annan utrustning. Låt oss matcha finansieringsupplägg från din leverantör. Vi är experter på leasing, avbetalning och företagande kan erbjuda ett skräddarsytt upplägg anpassat efter dina behov, säger Robert Sandh, produktspecialist.