När marinbiologen Johan Ljungquist och ingenjören Mikael Olenmark Dessalles 2013 bestämde sig för att starta Gårdsfisk och satsa på att skapa en hållbar fiskproduktion på en gård i Skåne var det inte många som trodde på deras idé.

Duon, som hittat varandra tack vare deras gemensamma intresse för hållbarhet – och passion för havslivet, försökte att få ett företagslån men det blev avslag på avslag.

”Det gick så långt att jag fick ta ett lån för att köpa gården som ett sommarhus och sen fick vi lägga all tid vi hade på att själva renovera och rusta upp gården”, säger Mikael Olenmark Dessalles på Gårdsfisk.

 

Lösning på flera stora problem

Trots att intresset var lågt så var duon övertygade om idén skulle kunna vara lösning på flera stora problem.

”Det handlade inte bara om att rädda havet och fiskbeståndet utan även om att skapa en hållbar livsmedelsproduktion. Idag är uppemot 90 procent av all vildfångad fisk är överfiskad, ”säger han och fortsätter:

”Vi tittade på hur man tidigare lyckats att skapa fungerande kretslopp hos lantbrukare och applicerade det på fiskproduktion. Nu har vi ett hållbart system med gårdsuppfödd sötvattenfisk, som kan födas upp på en helt vegetabilisk kost, där vi kan använda den gödsel som uppstår direkt i lantbruket. Det är också ett sätt att säkra inhemsk produktion och därmed minska klimatpåverkan, idag är nämligen 80 procent av all fisk vi äter importerad.”

29 miljoner i riskkapital

På våren 2015 levererade de sin första fisk och då ökade även intresset hos investerare och hos andra lantbrukare. Idag har de fått in 29 miljoner kronor i riskkapital och tecknat produktionsavtal med flera gårdar i Skåne.

Målet är att ha 17 stallar igång i slutet av 2023. Men redan innan det kommer produktionen från Gårdsfisk vara tillräckligt stor för att stå för en stor del av hela fiskproduktionen i Sverige.

”Med fem stallar hos våra lantbrukare kan vi föda upp mer fisk än det vi får fiska i Östersjön. Då behöver vi inte ut och förstöra bottnar och skada havsmiljön”, säger Mikael.

Ligger nära

Alla anslutna jordbruk ligger i närheten av deras egna gård – ett måste för att kunna vara med i produktionen.

”Vi föder upp ynglen hos oss och sedan får de växa upp i de större bassängerna ute på gårdarna. Vi har jobbat hårt för att sätta upp fungerande system och för att hålla en god djurhållning. Eftersom alla systemen dessutom är uppkopplade kan lantbrukarna få hjälp och support av oss”, säger Mikael.

Tre olika matfiskar

Gårdsfisk föder upp tre olika sötvattensfiskar: Rödstrimma, Svart rödstrimma och Clarias. Fiskar som är ganska ovanliga i Sverige. Något som är en utmaning men också en fördel berättar Mikael.

”Vi konkurrerar inte med de stora industrierna eftersom vi föder upp annan fisk men självklart är det en utmaning att sprida kunskap om hur man kan använda fisken. Det är något vi jobbar med kontinuerligt”, säger han.

Finns i vanliga butiker

Fisken säljs idag i butiker över hela landet. Prismässigt ligger den i samma intervall som annan fisk.

”Det var viktigt för oss att det inte skulle vara dyrare att äta hållbart uppfödd fisk”, säger Mikael.