Richard och Anna köpte Nuntorp med ambitionen är göra gården till ett centrum för utvecklingen av gröna näringar. Det innebär bland annat att man har samlat hyresgäster som Nuntorps naturbruksgymnasium, Fyrklövern ekonomi & juridik, Gröna klustret Nuntorp, Nuntorp Mjölk AB och två maskinfirmor i de nyrenoverade lokalerna på gården. Man driver också Bistro & skafferi, med fokus på lokala producenter och råvaror.

– Vi vill skapa ett kunskapscentrum och vara en länk mellan stad och landsbygd. Vi vill också visa hur de gröna näringarna på olika sätt kan bidra i klimatarbetet, säger Richard.

Det senaste och mycket påtagliga beviset på det är satsningen på en biokolpanna och ett gårdslokalt fjärrvärmenät.

Värmeproducent och kolsänka

– Pannan kommer att värma gårdens byggnader och producera biokol, som är en produkt med unika egenskaper. Den är näringsbuffrande, strukturförbättrande och vattenhållande. Dessutom är den en kolsänka, säger han.

Och så här hänger det ihop: Biokol är resultatet av att organiskt material som till exempel träflis, hettas upp utan att det tillförs något syre. Processen kallas pyrolys och den begränsade syretillgången gör att materialet bryts ner utan att förbrännas – det förkolnar. Konsekvensen av det är att det frigörs mindre koldioxid än vid förbränning och att biokolen tillför och binder kol i marken när man använder det för jordförbättring.

Råvara från skogen

– Vi räknar med att kunna hämta hälften av flisen vi behöver från vårt eget skogsbestånd. Resten får vi köpa in. Biokolet kommer vi att sälja till stadsodlingar och andra verksamheter som ställer höga krav på näringsinnehåll och goda odlingsegenskaper. Vi kommer också att använda det för att förbättra våra egna jordar, säger han.

Idag finns det en handfull biokolpannor runt om i Sverige, men Richard tror att vi snart kommer att få se fler.

– Har du en värmekrävande verksamhet och möjligheter att bygga ett lokalt fjärrvärmenät kan en biokolpanna vara en mycket bra idé, säger han.

Pannan och fjärrvärmenätet på Nuntorp är en investering på cirka 15 miljoner kronor, som bland annat har backats upp av Klimatklivet och Swedbank. Relationen till banken beskriver Richard så här:

– Swedbank trodde på oss och våra idéer kring Nuntorp när vi köpte gården 2018. Vi har en lång historia tillsammans och uppskattar vår bankkontakt Lars Wassén för hans kompetens, handlingskraft och öppenhet för nya idéer. Biokolpannan är ett av flera initiativ i hållbar riktning som banken har hjälpt oss att utveckla.

Fler hållbara satsningar

Och biokolpannan är på inget sätt den sista satsningen med gröna förtecken som Richard och Anna planerar för på Västergården och Nuntorp.

– Närmast på tur nu står solceller och laddstolpar. När det kommer till växtodlingen ska vi jobba vidare med olika mellangrödor och fortsätta utforska möjligheterna att kombinera ekologiskt och plöjningsfritt. Vi deltar också, tillsammans med andra lantbrukare på Dalboslätten, i ett projekt på Chalmers som handlar om lantbruket som kolsänka, säger han.