Ulf Möller, ansvarig för Skog och Lantbruk inom Swedbank, menar att timmen är slagen för skog- och lantbrukare att gå igenom sin produktionskedja och göra de förändringar som behövs för att bidra till omställningen mot ett fossilfritt samhälle.

”Gå igenom hela kedjan där du förbrukar fossilbaserade produkter, och se vad du kan minska eller helt ta bort”, säger han. ”Detta gäller diesel, bensin, plast, stål som producerats med fossil energi, med mera.”

Och det gäller att titta djupare än på bara fernissan, lyfter han fram.

”Ta reda på: Hur är den här råvaran producerad? Vad ger den för klimatavtryck? Titta på dina leverantörer: Vilka jobbar med hållbara investeringar och hållbar produktion? Och inkludera allt ifrån vilken plastpåse du ska använda till vilken traktor.”

För att få till ett marknadstryck i hela branschen behövs även att skog och lantbrukaren ställer krav på sina leverantörer.

”Ställ frågor till leverantörerna: Vilket klimatavtryck ger er gödning? Hur hanterar ni returer? Våga vara obekväm”, säger Ulf Möller.

Fler konkreta råd

  • Byt oljebaserad panna mot fossilfri panna, exempelvis halmpanna.
  • Se efter om du kan använda biologiska oljor till maskinerna.
  • Använd elektriskt driven lastmaskin. Stora traktorer behöver ofta stor effekt och är svåra att ladda, men lastmaskinen kan du köra korta stunder och sen ladda.
  • Skaffa eldriven pick-up.
  • Se över din plastförbrukning, exempelvis byt plastensilage mot plansilo.
  • Installera solceller.
  • Ta tillvara spillvärme, exempelvis värm diskvatten från mjölkanläggningen.
  • Tänk resursutnyttjning och cirkulär ekonomi i allt du gör. Hur återbrukar du?