Lammet & Bonden är ett nischat lantbruksföretag med inriktning på direktförsäljning av ekologiskt nöt- och lammkött och griskött från utegrisar.

– För att få lönsamhet och tillväxt i en verksamhet av vår storlek måste vi äga våra kunder – ha en direkt relation till dem. Vi behöver kunna påverka både intäktssidan och utgifterna, säger Gustav Ahlqvist, som är en av bolagets två ägare.

År 2019 omsatte Lammet & Bonden 9,3 miljoner kronor och gjorde en vinst efter finansiella poster på 1,07 miljoner kronor. Knappt halva omsättningen kom från direktförsäljning i gårdsbutiken. Hälften av grisköttet såldes till restauranger, via en grossist.

Kris för grisköttet

Så kom coronakrisen och med den det dystra beskedet att restauranggrossisten inte längre hade någon avsättning för företagets griskött.

– Det var jobbigt. Att sälja köttet direkt till slakteriet var inget alternativ, eftersom det hade inneburit en ren förlustaffär. Lösning fick bli att snabbt hitta nya kunder.

Gustav, som ansvarar för försäljning och marknadsföring, har sedan länge en grupp trogna följare på Facebook.

– Vi skrev ett inlägg och sa som det var – vi behöver hjälp att sälja vårt griskött. Vi satte ihop ett bra erbjudande med ett par fina kringprodukter, säger han.

Perfekt timing

Responsen blev massiv. Inlägget delades 1 200 gånger och på 18 timmar var allt griskött sålt.

– Jag kan inte påstå att vi hade någon avancerad marknadsföringsplan, men timingen var väldigt bra. Det var i mars och krismedvetenheten hade slagit till och skapat en vilja hos folk att hjälpa till. Det var dessutom många som bunkrade livsmedel då, säger Gustav.

Fortsatt ökning

Och den positiva trenden har hållit i sig. Under våren har omsättningen i gårdsbutiken stigit med 60 procent, jämfört med förra året, och fler timanställda ha fått jobb på gården.

– Vi sliter som idioter, men på lång sikt kanske vårt företag kommer väl ut ur den här krisen. Det känns som fler och fler funderar över varifrån maten kommer och hur den produceras. När det gäller svensk livsmedelsproduktion är det ju inte kunderna som är problemet. Det ligger hos politikerna, som har bestämt sig för att vi som producerar mat i Sverige i första hand är ett miljöproblem, säger han.