Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
App, internetbank och BankID
Händelser i livet

Tips inför årsskiftet för företagare

Man standing at a company talking in his mobile

Nu är det bara ett par veckor kvar till nyår. Här får du tips på vad som är bra att titta extra på inför årsskiftet.

Kvitta vinster och förluster

Gör en sammanställning över dina värdepappersaffärer under 2022 och räkna ut det skattemässiga resultatet. Har du en vinst på försäljning av aktier under året kanske du kan kvitta den mot en latent förlust som du kan realisera innan årsskiftet. Försök att hamna på plus minus noll, så att du maximerar kvittningsrätten. Huvudregeln för noterade aktier och fonder i en privatportfölj är att 70 procent av en förlust får dras av om det inte finns vinster att kvitta mot. Däremot är förluster kvittningsbara till 100 procent mot vinster.
För aktiebolag finns en särskild regel som kallas "aktiefållan". Den säger att förluster på vissa värdepapper endast får kvittas mot vinster på liknande värdepapper. Resten av förlusten får sparas till kommande år.

Få skattereduktion för inventarieinköp

Om företaget köpte inventarier under 2021 kan du få en skattereduktion med 3,9 procent av inventariernas anskaffningsvärde i inkomstdeklarationen som ska lämnas 2023. För att få reduktionen ställs det krav på innehavstid och att det finns tillräckligt mycket skatt att göra avdraget från.
Läs mer Skattereduktion för inventarieinköp under 2021

Skriv ut årets kontoutdrag

Skriv ut kontoutdragen för 2022 från internetbanken, så att du har hela året samlat när det blir dags för bokslut och deklaration. Det finns två versioner av internetbanken. I den tidigare versionen hittar du dem under Ekonomisk översikt/Elektroniska dokument, där de lagras i 24 månader. Du kan också söka transaktioner manuellt under Transaktioner, eller ta fram transaktionsrapporter under Beställa rapporter, 25 månader bakåt i tiden. I den nya versionen kan du se alla dina dokument, inklusive kontoutdragen under Dokument/Översikt, i menyraden till vänster.

Gör en extrainsättning till pensionen

Det kan vara särskilt fördelaktigt om verksamheten har gått bra. Med en extrainsättning kan din pension växa, samtidigt som företagets resultat/överskott sjunker och därmed bolagsskatten/skatten på överskottet. På avsättningarna till pensionen betalar du en löneskatt. Skatten är avdragsgill och uppgår till 24,26 procent.
Pensionspremierna är avdragsgilla med upp till 35 procent av din inkomst eller lön, dock max 483 000 kronor. För aktiebolag kan det dessutom finnas möjlighet till större avdragsgilla avsättningar enligt en särskild kompletteringsregel, så kallad "köpa i kapp."
Diskutera gärna frågan om extrainsättning med rådgivarna på Liv & Pension Online, så att du gör det bästa möjliga av förutsättningarna. Boka tid genom att ringa Kundcenter Företag på 0771-33 44 33.

Extrainsättningen kan du göra så här:

  1. Fyll i dina uppgifter här, så kontaktar vi dig.
  2. På bankgiro 5799-8999. OBS! Glöm inte ange försäkringsnumret. Vill du ha en extra faktura? Kontakta Swedbank Försäkring på telefon 08 58 59 05 56.
  3. Gå in på gamla versionen av internetbanken: klicka på spara/placera > pension >köp Välj försäkring i listan och klicka på engångsöverföring.

Gör insättningen före 31 december 2022.

Hämta dokumenten i internetbanken efter årsskiftet

Bokföringsavin, med de avgifter företaget har betalat för olika banktjänster, engagemangsbesked och olika årsbesked distribueras digitalt och kommer att finnas i internetbanken från januari och februari 2023.

Årets julklapp

Julgåvor till personalen är skattefria för de anställda om värdet inte överstiger 500 kronor, inklusive moms. Eventuella fraktkostnader räknas inte in. Håller du dig inom beloppsgränsen får företaget lyfta moms och dra av kostnaden för julklappen.
Om beloppet överstiger 500 kronor blir de anställda förmånsbeskattade för hela beloppet. Företaget får inte lyfta moms, men kostnaden blir avdragsgill på samma sätt som lön och du måste betala arbetsgivaravgifter på värdet.
Julgåvan får inte bestå av kontanter eller presentkort som kan bytas mot kontanter. För att reglerna ska gälla måste alla, eller i alla fall "en större grupp" anställda få en gåva.

Den så kallade coronagåvan finns inte kvar. Det var en extra skattefri gåva som arbetsgivare kunde ge sina anställda under 2020 och 2021.

Om du driver aktiebolag

1.Ha koll på dina löneuttag
Det finns flera skäl att hålla koll på vad du tagit ut i lön under året och eventuellt göra justeringar inför årsskiftet.

  • För din trygghet och framtida pension. Dina avsättningar till det allmänna pensions- och försäkringssystemet grundar sig på den lön du skattar för. En lön på 47 717 kronor i månaden ger dig maximal inbetalning till din allmänna pension.
  • För möjligheterna att ta ut utdelning. Äger du ett fåmansföretag kan du ta ut utdelning på 187 550 kronor inkomståret 2022 som beskattas till 20 procent. För inkomståret 2023 kan du ta ut en motsvarande utdelning på 195 250 kr. Har du anställda ökar utrymmet. Men för att kunna utnyttja den möjligheten måste du själv ta ut en viss lön. För 2021 (påverkar utrymmet 2022) gällde att du tog ut en lön på minst 654 720 kronor alternativt 409 200 kronor + 5 procent av den kontanta lönesumman i företaget, om det beloppet var lägre. Om du vill använda den här regeln för utdelningar under 2023 måste du under 2022 ta ut en lön på 681 600 kronor alternativt 426 000 + 5 procent av utbetalda löner.

2. Tänk på övergångsregeln
Återför du periodiseringsfonder 2022 måste du hålla ordning på vilket år periodiseringsfonderna avsattes eftersom den statliga skatten för juridiska personer sänktes från 22 procent till 21,4 procent 2019 och därefter till 20,6 procent 2021. För periodiseringsfonder som återförs 2022 och som avsatts tidigare år gäller övergångsregler som innebär att du måste räkna upp det återförda beloppet.
För avsättning till periodiseringsfond som gjorts 2018 eller tidigare ska en återföring 2022 göras med 106 procent.
För avsättning till periodiseringsfond som gjorts 2019 eller 2020 ska en återföring 2022 göras med 104 procent.

Ett exempel: Ett AB har gjort avsättning till en periodiseringsfond på 100 000 kr för beskattningsåret 2018 och återför periodiseringsfonden under beskattningsåret 2022. Återföringen 2022 ska göras med 100 000 kr i räkenskaperna och ökar det bokföringsmässiga resultatet med 100 000 kr. Dessutom ska en skattemässig justering göras på deklarationsblankett INK 2, där 6 000 kr (100 000 x 106 procent - 100 000) ska läggas till.

Om du driver enskild firma eller handelsbolag

1. Rätt överskott för maximal pension
Dina avsättningar till det allmänna pensions- och försäkringssystemet grundar sig på det överskott av aktiv näringsverksamhet du skattar för. Ett överskott på 554 900 kronor per år ger dig maximal inbetalning till din allmänna pension.
2. Räntefördelning kan sänka din skatt
Tänk på att kapitalet som finns på ditt företagskonto vid årsskiftet, och som behövs och är avsett för din näringsverksamhet, styr dina möjligheter att minska eller skjuta upp skatt med hjälp av räntefördelning och avsättning till expansionsfonder.
Vid räntefördelning flyttas en del av vinsten i näringsverksamheten över till inkomstslaget kapital, där skatten är 30 procent. Gör så här: räkna fram en schablonmässig ränta på kapitalet du har i verksamheten. Inkomståret 2022 är räntan 6,23 procent.
Ett exempel: Kims kapitalunderlag - skillnaden mellan tillgångar och skulder - i näringsverksamheten är 1 000 000 kr. 6,23 % x 1 000 000 kr = 62 300 kr. Kim kan alltså minska sitt överskott av näringsverksamhet med 62 300 kr och i stället beskatta det som kapital. Om Kims överskott av näringsverksamhet är 300 000 kr kommer hennes totala skatt och avgifter att sänkas med cirka 4 000 kr om hon gör räntefördelningen.