Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
App, internetbank och BankID
Händelser i livet

Ladda elbil hållbart hemma – så gör du

Woman charging electric car

I takt med en ökad medvetenhet om klimatförändringar och ett allt större utbud av effektiva elbilar, växer intresset att köra elektrifierat. Men hur löser man laddningen hemma på bästa sätt?

Persontransporter står för hushållens enskilt största klimatpåverkan, där val av bil har en stor påverkan. Att elbil seglar upp som ett allt mer intressant transportmedel är därför inte konstigt.

Men vad ska man tänka på när man laddar bilen hemma? Gordon Strömfelt, expert på elbilar på Gröna Bilister, en medlemsorganisation som verkar för grönare bilanvändning, skiljer på att äga sin fastighet och bo i flerfamiljshus. Vi börjar med de fall där man äger sin egen fastighet.

”Det bästa och säkraste sättet är att installera en laddbox. Det ger en säkrare och snabbare laddning, och elsystemet blir också genomgånget så att du vet att laddningen inte riskerar att slås av”, säger Gordon Strömfelt.

Laddboxen kostar från 7 000 kronor och uppåt och ska installeras av behörig elektriker, vilket också ger möjlighet att söka ladda-hemma-stöd för installationen.* Boxen kan monteras utomhus eller i garage och går att få med id-koppling. Har man två elbilar hemma – kanske inte jättevanligt idag, men säkert en vanligare syn på uppfarterna framåt – finns det laddboxar med två uttag som då delar på tillgänglig effekt.

Med en laddbox på 16 ampere kan batteriet i en vanlig laddhybrid laddas fullt på 3 till 4 timmar, vilket då ger 4 till 5 mils körning på el. Jämfört med ett vanligt eluttag på 10 ampere skulle motsvarande laddning ta cirka 5 timmar. Även om elbilar har större batteri än laddhybrider kör de flesta arbetspendlare inte mer än 4 till 5 mil per dag så laddtiden blir den samma för elbilar vid vardagspendling. En elbil drar från 1,5 upp till 3 kilowattimmar per mil, beroende på bilmodell och körsätt, och då laddningen görs med hushållsel blir kostnaden runt 2 till 4 kronor milen.**

Köper man en ny elbil idag, kommer den vanligen med en laddsladd anpassad för publik laddning. Bra att köpa till är en reservsladd som passar även i hushållsuttag som då kan användas vid enstaka tillfällen då det inte finns andra laddningsalternativ. Den kan liknas vid gamla bilars reservdunk som endast används i nödfall, alltså inget man använder för att ladda bilen till vardags.

Vid laddning i vanliga eluttag bör man vara extra uppmärksam och försäkra sig om att elinstallationen är i gott skick. I äldre villor eller sommarstugor kan elinstallationen vara underdimensionerad för elbilsladdning, vilket kan innebära en potentiellt ökad brandrisk eller ännu troligare att säkringar går, säger Gordon Strömfelt.

Om man då inte äger sin fastighet utan bor i hyresrätt eller bostadsrätt behöver man anmäla intresse hos föreningen eller hyresvärden om att upprätta laddplats. Gordon Strömfelt ser laddningsmöjlighet i flerfamiljshus som en mycket viktig fråga för att elektrifieringen ska ta fart på allvar.

”Det går att ansöka om bidrag för laddplats även för flerfamiljshus och för företag. Den stora utmaningen är att fördela kostnaden för installationen på ett bra sätt och där är det viktigt att föreningarna tar ut en skälig kostnad, så att elbilsanvändandet inte begränsas bland dem som inte äger sin egen laddplats, samtidigt som användarna självklart ska betala för sin egen elförbrukning”, säger Gordon Strömfelt.

Ett bra argument att framföra, menar han, är att möjlighet till elbilsladdning höjer värdet på fastigheten.

”Om en framtida bostadsspekulant inte kan ladda sin elbil, kanske denne väljer en annan bostad där den möjligheten finns.”

fixaladdplats.se kan bostadsrättsföreningar och mindre fastighetsägare få hjälp att hitta lösningar.