Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
App, internetbank och BankID
Händelser i livet

Läge att prata pengar med barnen?

Mother and child using a laptop together in their living room

Börja tidigt med att prata om ekonomi med dina barn. Veckopeng är ett utmärkt sätt för barn att lära sig om pengars värde.

Barn är olika och mognar vid olika ålder, men Arturo Arques, privatekonom på Swedbank och Sparbankerna tror att man som förälder kan börja ge sitt barn veckopeng vid ungefär sex års ålder.

– I början tror jag att veckopeng är bäst eftersom små barn har svårt med tidsuppfattning och planering. Månadspeng lämpar sig bättre för de äldre barnen. När barnen är runt 10–12 år kan det vara läge att börja med månadspeng.

Enligt Swedbanks undersökningar* ligger den vecko- och månadspeng som föräldrar ger sina barn ungefär på samma nivå, oavsett hur ekonomin ser ut för familjen. Mellan 100 och 250 kronor i månaden beroende på ålder. Det absolut viktigaste är att lära barnen att hushålla med sina medel och förstå pengarnas värde:

– När pengarna är slut, är de slut. Det är den viktigaste lärdomen man kan ge sina barn, säger Arturo.
Han betonar vikten av att skilja på vad som är vad och till exempel inte blanda ihop gåva och ersättning.

– En gåva är något man får när man fyller år eller vid jul. Men om man däremot gör något extra, som att klippa farmors gräsmatta eller städa vinden kan man få någon extra ersättning för det. Veckopengen eller månadspengen ska inte vara ett verktyg för att få sina barn att göra saker som kan kännas självklara, som att borsta tänderna eller städa sitt rum, säger Arturo Arques.

Det är också bra att uppmuntra barnet att spara. Arturo föreslår till exempel att man kan ge det äldre barnet 200 kronor i månadspeng med villkoret att 50 kronor av dem sparas i ett sparkonto.

– Prata också gärna med dina barn om vad saker kostar, till exempel mat och kläder, nöjen, bostad och resor. Berätta också hur man kan göra en budget för att få koll.

*Enligt undersökning genomförd av Sifo på uppdrag av Swedbank och Sparbankerna i juni 2018, 1 500 föräldrar och 1 500 barn i åldrarna 7–19 år deltog.