Kapitalspar Pension

I denna kapitalförsäkring har du möjlighet att välja förmånstagare och få regelbundna utbetalningar när du tar ut ditt sparande. Du behöver inte deklarera utdelningar, vinster och förluster. Istället betalar du en årlig schablonskatt på värdet av sparkapitalet. När det är dags att ta ut pengarna är de redan skattade och klara.

Kapitalspar pension
Skillnaden mellan ISK och kapitalförsäkring

Löneväxling

När du löneväxlar byter du en del av din lön mot sparande i en tjänstepension. När du tar ut pensionspengarna beskattas de som inkomst av tjänst, det vill säga skatten skjuts upp. Sannolikheten att skatten är lägre när du går i pension är stor, vilket gör det extra förmånligt att löneväxla. För att du inte ska gå miste om allmän pension ska du ha ha kvar minst 42 000 kronor (8,07 inkomstbasbelopp) i månadslön efter efter att summan för löneväxlingen räknats bort (2018).

Löneväxling