För att starta ett nytt HSB bosparande vänder man sig till HSB och Danske Bank via hsb.se/bospara

Har du ett bosparande i Swedbank idag?
HSB kommer att skicka information till dig om hur bankbytet ska ske under första halvan av 2020. Innan du fått denna information behöver du inte göra något. Sparandet på bosparkontot i Swedbank ger bosparpoäng ända fram tills att kontot flyttas till Danske Bank.

Till dess att du får information från HSB om när och hur du ska gå tillväga för att flytta ditt bosparande till Danske Bank ska du fortsätta att spara som vanligt och du ser ditt sparande på Swedbanks bosparsidor

Mer information om bankbytet finns att läsa på hsb.se/nyttbosparande