Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
App, internetbank och BankID
Händelser i livet

Person med flera olika sparaprodukter

Sid 2

Sida 2 i  rapporten med flera sparprodukter
  1. Här visas vilken period som rapporten omfattar. Vanligtvis ett kalenderår.

  2. Här syns vilket sparande som ingår i rapporten. I exemplet har personen flera olika sparaprodukter; Värdepappersdepå, Investeringssparkonto (ISK), Fondkonto, Kapitalförsäkring samt någon typ av Rådgivnings-eller tilläggstjänst.

  3. Den här siffran visar nettot av personens samtliga insättningar minus uttag I allt sparande som personen hade under 2018.

  4. Här syns hur mycket den här personens totala sparande hade förändrats i värde under året om inga kostnader räknats av.

  5. De totala kostnaderna och avgifterna för allt sparande personen har. För de allra flesta fonder är kostnaderna redan avdragna i dagskursen för fonden.

  6. Detta är den värdeutveckling som personen haft i verkligheten under året. Alla kostnader och avgifter har räknats av.