Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
App, internetbank och BankID
Händelser i livet

Person med enbart fondkonto

Sid 2

Sida 2 i rapporten
  1. Här visas vilken period som rapporten omfattar. Vanligtvis ett kalenderår.

  2. Här syns vilket sparande som ingår i rapporten. I exemplet har personen enbart fondsparande på ett Fondkonto.

  3. Den här siffran visar nettot av insättningar minus uttag på Fondkontot.

  4. Här syns hur mycket den här personens fondsparande hade förändrats i värde under året om inga kostnader räknats av.

  5. De totala kostnaderna och avgifterna för fondsparandet. För de allra flesta fonder är kostnaderna redan avdragna i dagskursen för fonden och därmed också i marknadsvärdet på Fondkontot.

  6. Detta är den värdeutveckling som personen haft i verkligheten under året. Alla kostnader och avgifter har räknats av.