Nedgången i juni var bred där fyra av fem delindex bidrog negativt till PMI-total. Den största nedgången svarade delindex för orderingången för följt av leverantörernas leveranstider, lager och sysselsättning. Undantaget var delindexet för produktionen som steg för andra månaden i rad.

Industriföretagens produktionsplaner andas alltjämt optimism även om indexet sjönk till 60,2 i juni från 62,6 i maj. En övervikt av företag räknar med att öka produktionen närmaste halvåret. Det förefaller som om den geopolitiska oron och svagare globala konjunktursignaler hittills inte satt några större avtryck i företagens planer, säger Jörgen Kennemar.

Indexet för leverantörernas rå-och insatsvarupriser föll i juni till 47,9 från 50,6 i maj och nådde den lägsta nivån sedan mars 2016. Utfallet tyder på att pristrycket från leverantörsledet avtog ytterligare och jämfört med juni förra året har indexet fallit med 23,8 indexenheter trots kronförsvagningen.

Läs hela rapporten och mer om företagande:

Inköpschefsindex för juni 2019

Företagande, samlingssida