Det finns en stor outnyttjad potential inom hållbarhetsområdet, till exempel i arbetet mot ett renare och mer energieffektivt samhälle. Därför lanserar Swedbank – som första bank i Sverige – en hållbarhetsstudie som mäter utvecklingen i Sverige och i de baltiska länderna.

Swedbanks hållbarhetsstudie utgår från FN:s sjutton globala mål för hållbar utveckling i Agenda 2030 och identifierar styrkor och svagheter inom fyra hållbarhetskategorier: hållbar tillväxt på medellång sikt, social inkludering, miljöskydd och demokrati och styrning.

Studien ger förutsättningar för såväl näringslivet som politiken att prioritera rätt i arbetet för att skapa det hållbara samhälle som är avgörande för den långsiktiga ekonomiska utvecklingen.

Mer information

Läs hela analysen och mer om makro på samlingssidan:
Makrofokus: Swedbanks hållbarhetsindikatorer - mot målen i Agenda 2030 (rapporten)
Mer makro (samlingssida)