Det största negativa bidraget till nedgången i PMI-totalt kom från delindex för produktion följt av leverantörernas leveranstider, orderingång och sysselsättning. Noterbart är nedgången i leveranstiderna och orderingången som fallit mest under den senaste tolv månadsperioden.

Företagens produktionsplaner är mindre optimistiska i december och indexet sjönk till 63,4 från 66,7 i november vilket trots allt innebär en fortsatt övervikt av företag som räknar med att öka produktionen det närmaste halvåret.

Nedgången i indexet för leverantörernas rå- och insatsvarupriser accentuerades i december och sjönk med 8,1 indexenheter till 51,7. Det är ett utfall som rimmar väl med den globala råvaruprisutvecklingen och som indikerar ett lägre pristryck i producentledet, säger Jörgen Kennemar.

Mer information

Läs hela rapporten och mer om företagande:

Inköpschefsindex december 2018

Företagande - samlingssida på swedbank.se