Delindex för sysselsättning svarade för det största positiva bidraget till uppgången i PMI-tjänster i december med 0,4 indexenheter följt av orderingång (0,3 indexenheter) och affärsvolym (0,2 indexenheter) medan leveranstiderna gav ett negativt bidrag (0,1 indexenheter) för femte månaden i rad.

Tjänsteföretagens affärsplaner har varit förvånansvärt stabila under fjärde kvartalet trots svagare orderingång och osäker omvärldskonjunktur. Även om indexet backade i december till 61,9 är det fortfarande en majoritet av tjänsteföretagen som planerar att öka affärsvolymen det närmaste halvåret.

Silf/Swedbanks PMI-Composite index steg till 48,3 i december jämfört med 47,3 i november. En återhämtning men fortfarande utanför tillväxtzonen. Utfallet antyder om en fortsatt svag konjunktur i privata näringslivet, vilket sannolikt kommer att avspeglas i BNP-statistiken framöver, säger Jörgen Kennemar.

Inköpschefsindex - tjänster December 2019 (pdf)

Företagande, samlingssida