Risken finns nu att aktiemarknaden sprungit lite för fort fram vilket i sin tur kan innebära risk för bakslag. Strategi & Allokering tar därför ner aktievikten till en undervikt.

Trots att många av världens stora ekonomier står mer eller mindre helt stilla, arbetslösheten har ökat i rekordtakt och att ökade antal konkurser visar en hög takt så har de finansiella marknaderna med börserna i spetsen visat upp en stark återhämtning under den senaste månaden.

Förklaringarna ligger i såväl det kraftiga börsfallet som föregick i mars liksom finans och penningpolitiska stimulanser. På så vis kom utvecklingen av coronavirusets smittspridning att hamna något i baksätet tillsammans med den realekonomiska utvecklingen. Samma optimism syns dock inte i kreditmarknaden där marknaden prissätter en hög förväntan på kommande konkurser även om kreditmarknaden likaså blivit lugnad av centralbankernas stimulanser och stödköp. Med andra ord ser kredit- och aktiemarknaden framtiden på olika sätt, vilket resulterar i att krediter tas upp till en övervikt på bekostnad av aktier.

- Konjunktur och börs är olika saker, vilket är något som marknaden visat under de senaste veckorna med all tydlighet. Vi ser dock en risk att realekonomin kan komma att göra sig påmind för börserna de kommande veckorna mot bakgrund av den snabba delvisa återhämtning vi sett under senare tid. Det får oss att bli försiktigare till aktier i närtid, även om marknaden ser 2020 som ett förlorat år när det kommer till vinsttillväxt så är det fortsatt en stor osäkerhet gällande 2021, säger Mattias Isakson, aktiestrateg på Swedbank Strategi & Allokering.

Regionmässigt görs vissa förändringar då USA lyfts upp till en övervikt på bekostnad av Europa. Samtidigt tas Krediter upp till en övervikt liksom de båda underkategorierna High Yield och Investment Grade. Räntevikten behålls neutral men durationen kortas något.

Swedbanks Investeringsstrategi maj 2020 (pdf)
Se våra strateger kommentera strategin i Utblick (Youtube)
Artikel på Aktiellt (öppnas i nytt fönster)
Strategi & Allokerings hemsida