Rapportsäsongen för årets tredje kvartal visade upp en stark och positiv trend. Även kommentarer från bolagen bekräftar en bred återhämtning samt en sansad förväntansbild på framtiden, även om osäkerheten är stor kring hur lång tid återhämtningen kommer att fortgå.

En global återhämtning på bred front syns tydligt i konjunkturssiffror samtidigt som centralbankerna håller sig lugna, även om amerikanska Fed sannolikt fortsätter sin bana med höjningar i december. Även stigande bolagsvinster förväntas fortsätta att lyfta aktiemarknaden.

Mikael Wik, investeringsstrateg på Swedbank;

– Stark statistik och höga förväntningar kan innebära en risk för aktier då den positiva överraskningspotentialen begränsas. I nuläget ser vi dock snarare tillväxtmöjligheter med stöd av ett uppdämt investeringsbehov och potential för positiva vinstöverraskningar, något som ger stöd för aktiemarknaden. Framförallt på de europeiska marknaderna.

Swedbank Analys rekommenderar fortfarande en övervikt i Europa med undervikt i Japan och tillväxtmarknader. USA ligger kvar med på neutral vikt, där potential för skattelättnader och överraskande stark ekonomi balanserar den högre värderingen på markanden.

Fortsatt låga räntenivåer och gynsamt läge för företagsobligationer

Den starka konjunkturen talar för stigande räntor även om höjningar förväntas ske långsamt. Generellt sett kommer centralbankerna att gå mycket försiktigt fram och varje beslut om högre styrräntor och mindre kvantitativa lättnader kommer att ske efter att marknaderna blivit väl informerade innan.

Företagsobligationer gynnas av stark konjunktur, lågt antal konkurser samt gynnsamma kreditförhållanden. Trots den höga värderingen kommer den starka konjunkturen att hålla tillgångsslaget under armarna, både vad gäller Investment Grade och High Yield. Något som talar för att de kommer att fortsätta prestera bättre än ränteplaceringar.

Mer information

Vad ska man då som investerare göra? Läs mer i novembers månadsuppdatering av Swedbanks Investeringsstrategi. För rapport med affärsförslag, se under Spara och placera i din mobil- eller internetbank, på Aktiellt alternativt kontakta din rådgivare.

Swedbanks Investeringsstrategi – Stark konjunktur resulterar i nödvändig vinsttillväxt (rapport)

Investeringsstrategi och allokering (samlingssida med rapporter)

Aktiellt (webbtidning)

Swedbank Direkt (presentation i bankens webb-tv)