Den 30 september är följande länders finansiella marknader stängda:

  • Korea

Följande fonder innehåller mer än 30 procent värdepapper på den marknaden och kan därför inte kurssättas per den 30 september 2020.

  • Small Cap Emerging Markets A

 

Swedbank Roburs kurssättning och bryttider