Så här fungerar bostadsobligationer

Bostadsobligationer ger en fast kupongränta som betalas ut vanligtvis en gång per år till obligationens innehavare. Avkastningens storlek beror på obligationens löptid, som normalt varierar mellan två och fem år. Du kan dock när som helst köpa och sälja under löptiden eftersom bostadsobligationer har god likviditet. Priset för en bostadsobligation noteras i form av en effektiv årsränta och bestäms av den gällande marknadsräntan.

Bostadsobligationer är löpande skuldebrev som ges ut av Swedbank Hypotek, SEB Bolån, Stadshypotek, NB Hypotek och SBAB och andra bostadsinstitut. Genom att ge ut en bostadsobligation finansierar dessa bolag sin långfristiga utlåning. Ett antal banker är återförsäljare och ställer köp- och säljräntor för bostadsobligationer i andrahandsmarknaden.

Fakta om Bostadsobligationer

  • Lägsta nominella belopp varierar normalt från 100 000 upp till 1 miljon kronor eller motsvarande värde i utländsk valuta
  • Löptiden kan vara upp till sju år
  • Likviddag är två dagar efter avslut