Meny
Våra företagstjänster
Betala och ta betalt
Företagslån och finansiera
Spara och placera
Pension och försäkring
Internetbank, app och BankID
Er verksamhet

Så gör du när kunden inte betalar

Händer det att dina kunder inte betalar? Uteblivna betalningar kan få jobbiga konsekvenser, så se till att ha en plan i skrivbordslådan om det händer. Här får du hjälp på vägen.

Discussion between two colleagues. Man holding a computer

Om kunden inte betalar

Steg 1. Agera direkt

Om du inte får betalt i tid – agera direkt. Är det en större faktura, ring kunden och fråga vad som har hänt. I bästa fall har de bara missat… Är det mindre affärer av engångskaraktär ska du vara snabb med att få iväg en påminnelsefaktura.

Steg 2. Skicka en påminnelse med avgift och ränta

Om din kund inte betalar på förfallodagen har du rätt att ta ut en påminnelseavgift och dröjsmålsränta, om du har avtalat det med kunden. Den lagstadgade avgiften är för närvarande 60 kronor och dröjsmålsräntan 8 % över referensräntan.

Lägg på avgiften och räntan på din påminnelsefaktura och ge kunden en ny tidsfrist, förslagsvis på 10 dagar.

Är kunden ett företag eller en myndighet kan du istället ta ut en förseningsersättning på 450 kronor. Om du gör det kan du inte också kräva kunden på påminnelseavgift, inkassokostnad eller avgift för upprättande av amorteringsplan.

Gör det enkelt med effektiva betalningsrutiner

Steg 3. Fortfarande inga pengar? Skicka ett inkassokrav

Ett inkassokrav är egentligen en betalningspåminnelse med en avgift på 180 kronor och ett hot om indrivning och betalningsanmärkning. Vår tjänst Inkasso innebär att banken agerar ombud för ditt företag i inkassoärenden. På så sätt kan du undvika kreditförluster utan att störa kundrelationen.

Inkasso

Steg 4. Dags för Kronofogden

Kommer det fortfarande inga pengar är det dags för det tunga artilleriet – en ansökan om betalningsföreläggande hos kronofogdemyndigheten.

Här bör du fundera på om det är värt att gå vidare. Är det en liten fordran kan den bli dyrare att driva in än att skriva av. Väg också in förutsättningarna för att kunden faktiskt kan betala och den situation du kan komma att sätta din kund i.

Att ansöka om ett betalningsföreläggande kostar 300 kronor (pengar som du sedan kan kräva kunden på). Om din kund inte protesterar mot kravet, resulterar din ansökan i en betalningsanmärkning.

Betalningsanmärkningen förs in i ett register och visas när någon tar en kreditupplysning på kunden. Uppgifterna finns kvar i registret i minst tre år för fysiska personer och fem år för företag.

Vill du att Kronofogden ska hjälpa dig att driva in pengarna tillkommer ytterligare en kostnad på 600 kronor. Om inte Kronofogden kan förmå din kund att betala avgiften, får du en faktura på beloppet.

Om kunden bestrider fakturan

Om din kund hävdar att fakturan är felaktig och bestrider kravet, får du varken skicka något inkassokrav eller ansökan om betalningsföreläggande.

Konflikten ska då hanteras i domstol. Det betyder att du som fordringsägare ska lämna in en stämningsansökan, som beskriver vad du anser dig ha rätt att kräva av din kund och varför.

Som kund i Swedbank eller sparbankerna kan du teckna ett förmånligt avtal om inkassotjänster med Lowell. Du får snabbt hjälp med hela processen, betalar inga avgifter och får behålla hela fakturabeloppet, inklusive ränta. Inkassolösning för bankens kunder (lowell.se)

Ta betalt i butik och online

Med effektiva betaltjänster gör ni det enklare för era kunder att betala!

Tips - Så får du betalt i tid

 • Gör kreditkontroller
  Ta kreditupplysning på nya kunder och kolla er egen kredithistorik för de befintliga kunderna.
 • Fakturera och påminn i tid
  Fakturera alltid när jobbet är gjort och var snabb med påminnelsen. Får du ingen respons inom skälig tid – skicka fakturan till inkasso.
 • Välja rätt metod
  Bara omkring hälften av fakturorna som skickas med e-post betalas i tid. Sannolikheten att få betalt i tid är större om du skickar fakturan med posten. Vill du ändå mejla dina fakturor – komplettera med ett sms.
 • Var tydlig
  Fakturan ska vara klockren. Vad gäller den, vem är kontaktperson, hur och när ska den betalas.