Meny
Våra företagstjänster
Betala och ta betalt
Företagslån och finansiera
Spara och placera
Pension och försäkring
Internetbank, app och BankID
Er verksamhet

Tjänstepension med nya möjligheter

Nu ökar vi valfriheten. I vår nya lösning för tjänstepensions- och trygghetsförsäkringar kan du både handplocka innehållet och välja servicenivå – och därmed påverka priset.

Three colleagues walking and having a meeting

 – Eftersom alla företag och företagare har olika förutsättningar och önskemål vill vi kunna erbjuda ett så brett spektrum av lösningar som möjligt. I det nya upplägget kan vi även möta behovet hos dem som inte vill ha någon löpande, proaktiv rådgivning kring sina pensionsplaner, säger Jenny Pettersson, som är ansvarig för enheten Liv & Pension Online.

I korthet innebär erbjudandet att du kan:

  • kombinera ett pensionssparande med de trygghetsförsäkringar som passar företaget, dig och dina anställda. Våra rådgivare hjälper er.

  • välj nivå på rådgivning och uppföljning. Alternativen kallas Bas respektive Rådgivning.

I Rådgivnings-alternativet ingår personlig rådgivning för företaget och de anställda. Ni får återkommande uppföljning och uppdatering av pensionsplanen.

– Företaget får en personlig kontakt på banken som hjälper till med både upplägget och rådgivning kring de löpande behoven kopplade till pensionsplanen. Vi gör det lätt för er att hålla koll på det som behöver göras och hjälper till med administrationen, när det behövs, säger Jenny Pettersson.

Bas – ett gör-det-själv-alternativ

– I Bas-alternativet ingår en uppstartsrådgivning. Sedan sköter företaget administrationen av pensionsplanen i internetbanken på egen hand. Det innebär att man själv uppdaterar sådant som löneuppgifter, föräldraledigheter och andra förändringar kopplade till planen, säger hon.

I Bas-alternativet är försäkringsavgiften låg (0,25 % på försäkringskapitalet mot 0,55 % i Rådgivnings-alternativet). För en tjänstepensionsförsäkring med ett försäkringskapital på 100 000 kronor betyder det i dagsläget att försäkringsavgiften blir cirka 300 kronor lägre per år med Bas.

Boka gratis rådgivning

Jenny Pettersson, ansvarig för enheten Liv & Pension Online.

Valbara trygghetsförsäkringar

  • Pensionsförsäkring
  • Premiebefrielseförsäkring
  • Sjukförsäkring
  • Tjänstegrupplivförsäkring
  • Olycksfallsförsäkring
  • Sjukvårdsförsäkring
  • Individuell livförsäkring