Meny
Våra företagstjänster
Betala och ta betalt
Företagslån och finansiera
Spara och placera
Pension och försäkring
Internetbank, app och BankID
Er verksamhet

Sälja företag

Har det blivit dags att sälja företaget? Vi tar dig genom hela processen med att sälja ditt företag.

Working meeting in front of a computer

Viktigt att tänka på om du funderar på att sälja företag

Oavsett om du vill sälja företaget snart eller bara förberedd när den dagen kommer är det viktigt att i god tid se över olika områden som kan påverka en framtida försäljning. Här är några frågeställningar att ta ställning till.

Ägarjuridik

Kompanjonsavtal, testamente, äktenskapsförord och framtidsfullmakt kan vara viktiga delar i ägandet. Se till att ha juridiken på plats om något händer dig eller din kompanjon eller om någon av er skiljer sig utan att ägandet i bolaget är enskild egendom. Du kan få hjälp med ägarjuridiken genom din rådgivare hos oss eller via någon av våra samarbetspartners.

Trygghet

Ofta säger företagare att företaget är deras pension. Men även stabila verksamheter kan drabbas hårt av oväntade händelser. Därför kan det vara bra att säkra ett kapital för livet efter att bolaget är sålt eller avvecklat. En grundtrygghet skapar du med ett pensionssparande men försäkringsskydd både för dig själv och dina anställda är minst lika viktigt.

Koncernstruktur

Hantera risker och framtidssäkra bolaget med rätt typ av ägande. Det är vanligt att starta som enskild näringsverksamhet eftersom det är enkelt. Men om affärsidén funkar och du börjar få en större vinst än du tar ut i lön, kan det vara bra att föra över verksamheten till ett aktiebolag. Ett ägarbolag (holdingbolag) gör det möjligt att i framtiden sprida riskerna i företaget på ett bra sätt. Din revisor eller bokföringsbyrå kan hjälpa dig att se hur du bäst äger just dina verksamheter. Stäm av med din bankkontakt innan du gör förändringar.

Bygga värde i bolaget

En del av det värde som byggs upp i företaget kan du ta ut som utdelning, en del får du när du säljer eller avvecklar företaget. När du säljer är det vinstförmågan och eventuella substansvärden (som tidigare vinst har investerats i) du får betalt för. Ägarna har det största ansvaret för förmågan att skapa vinst i framtiden. De måste vara tydliga mot styrelse och anställda med vad de vill. Det görs bäst i ett ägardirektiv. Vanliga delar i ett ägardirektiv är vad företaget ska göra och inte, företagskultur, mål med ägandet, ägarnas roller, utdelningspolicy, nyckeltal och verksamhetsmål.

Ägarförändring

Planera alltid för en framtida ägarförändring. Ska bolaget säljas externt bör verksamheten drivas med fokus på att skapa bestående värden och se till att ha ordning på administration och avtal. Vid generationsskifte behöver ni trygga er privata ekonomi innan bolaget skiftas eftersom nästa generation inte kommer att betala för bolagets marknadsvärde. Inkludera hela familjen och starta familjediskussionen i god tid så att den nya generationen kan fasas in och lära sig verksamheten. Om en delägare ska lösa ut en annan gäller det att noga planera för hur en sådan transaktion ska finansieras.

Extern styrelse

Många bolags tillväxt stannar när företaget passerar 20–40 anställda eftersom ägaren inte längre kan leda bolaget på detaljnivå. Då behöver företaget gå från ägarlett till ägarstyrt för att fortsätta växa och det behövs en långsiktig organisationsstrategi med tydliga roller och ansvarsområden. Lösningen är då ofta att ta in en extern styrelse med erfarenhet av att strukturera upp styrelsearbete i ägarledda företag. En extern styrelseordförande kan vara länk mellan dig som ägare och den nya vd:n om du vill kliva av posten. Gå gärna en styrelseutbildning för att få kunskap och kontakter framåt.

Välkommen till Private Banking

Om du har en förmögenhet att förvalta så får du tillgång till några av marknadens mest kompetenta rådgivare.

Andra läser också om

  • Tips inför generationsskiftet

    Det handlar om familj, pengar och kärlek – sprängkraften i ett generationsskifte är uppenbar. Men för de flesta går det alldeles utmärkt att ta sig över eventuella svårigheter. 

    Tips inför generationsskiftet
  • Att lämna ägandet i bolaget – så gör du

    Det finns olika skäl till varför man kan behöva eller vilja avveckla ett bolag. Avgörande för hur vägen dit ska se ut är vad som ska hända med bolaget: Ska det säljas? Är det ett generationsskifte på gång? Ska delägare eller personal ta över, eller ska företaget avvecklas? Här får du tips på några saker du behöver tänka på för respektive situation.

    Att lämna ägandet i bolaget – så gör du