Kontona omfattas av den statliga insättningsgarantin.